ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Modsenal Cap(มอดซีนาล แคปซูลสีชมพู-เขียว)
Modsenal Cap(มอดซีนาล แคปซูลสีฟ้าอ่อน-ฟ้าแก่)
Myopas (ไมโอปาส เม็ดรีลายจุดสีเขียว)
Myopas (ไมโอปาส เม็ดรีลายจุดสีแดง)
Myopas (ไมโอปาส เม็ดรีสีขาว)
Spamus (สปามัส)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150