ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Rintacap (รินตาแคป)
Rintacin (รินตาซิน เม็ดกลมสีชมพู)
Manroxin-150 (แมนร็อกซิน-150)
Co-fatrim Suspension (ยาน้ำแขวนตะกอนโคฟาทริม)
Co-fatrim s/c (for children) (โคฟาทริม เอส/ซี)
Co-trimoxazole (โค-ไตรมอกซาโซล เม็ดกลมสีขาว)
Co-trimoxazole (โค-ไตรมอกซาโซล เม็ดรีสีขาว)
Tactrim forte (แท็คทริม ฟอร์ต)
Crossa-400 (ครอสซ่า-400)
Ciproxin-T.M. (ซิโปรซิน-ที.เอ็ม.)
Ciproxin-500 (ซิโปรซิน-500)
Clindaman-300 (คลินดาแมน-300)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150