ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
T.V.MOX 250 (ที.วี.ม๊อก 250 แคปซูลม่วง-เหลือง)
T.V.MOX 500 (ที.วี.ม๊อก 500 แคปซูลฟ้า-เขียว)
T.V.MOX 500 (ที.วี.ม๊อก 500 แคปซูลฟ้า-ขาวมุก)
T.V.MOX 500 (ที.วี.ม๊อก 500 แคปซูลชมพู-ขาวมุก)
T.V.MOX 500 (ที.วี.ม๊อก 500 แคปซูลเขียว-ขาวมุก)
Manclamine 156 Dry Syrup (แมนคลามีน 156)
Manclamine 228 Dry Syrup (แมนคลามีน 228)
Manclamine 312 Dry Syrup (แมนคลามีน 312)
Manclamine 375 (แมนคลามีน 375)
Manclamine 625 (แมนคลามีน 625)
Manclamine 1000 (แมนคลามีน 1000)
Rintacin Dry Syrup (รินตาซิน ดรายไซรัป)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150