ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Indo-trustman (อินโด-ทรัสต์แมน แคปซูลเหลืองใหญ่)
Indomethacin (อินโดเมทาซิน แคปซูลเหลืองเล็ก)
Tenoxman (ทีน๊อกแมน)
Volta (โวลต้า)
Volta-T.M. (โวลต้า-ที.เอ็ม)
Diclogesic (ไดโคลเจสิค)
Manfenac(แมนฟีแนค)
Anagic-250 (อะนาจิก-250)
Analgic-500 (อะนาจิก-500)
T.V.GIN (MA) (ที.วี.ยิ่น (เอ็มเอ) )
Rheutril-250 (รูทริล-250 แคปซูลแดง-ขาว)
Rheutril-500 (รูทริล-500 แคปซูลฟ้า-ครีม)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150