ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Dextromethorphan (เดกโธเมโธแฟน เม็ดม่วง)
Dextromethorphan (เดกโธเมโธแฟน เม็ดม่วงเคลือบ)
Hydrox-10 (ไฮดรอก-10 เม็ดกลมสีเขียว)
Hydrox-10 (ไฮดรอก-10 เม็ดกลมสีขาว)
Hydrox-25 (ไฮดรอก-10 เม็ดรีสีขาว)
Hydrox-25 (ไฮดรอก-25 เม็ดรีสีม่วง)
T.MAN Cough Syrup (ที.แมน ค๊อฟ ไซรัป)
T.M.Dryl Elixir (ที.เอ็ม ดริ้ล อีลิกเซอร์)
Paracol Syrup (พาราโคล ไซรัป)
Paracol-dex Syrup (พาราโคล-เด๊กซ์ ไซรัป)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150