ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Manmox-250 Dry Syrup (แมนม๊อก-250 องุ่น)
Manmox-125 Dry Syrup (แมนม๊อก-125 วนิลากล้วยหอม)
Manmox-250 Dry Syrup (แมนม๊อก-250 วนิลากล้วยหอม)
Manmox-125 Dry Syrup (แมนม๊อก-125 ช็อกโกแลต)
Manmox-250 Dry Syrup (แมนม๊อก-250 ช็อกโกแลต)
T.V.MOX 125 Dry Syrup (ที.วี.ม๊อก 125)
T.V. MOX 500 (ที.วี.ม๊อก 500 แคปซูลชมพู-ขาว)
Manmox 500 (แมนม๊อก 500 แคปซูลเหลือง-ครีม)
Manmox 500 (แมนม๊อก 500 แคปซูลแดง-เหลือง)
Manmox-Sup A (แมนม๊อก แคปซูลเหลือง-แดงมุก)
T.V.MOX 250 (ที.วี.ม๊อก 250 แคปซูลฟ้า-เขียว)
T.V.MOX 250 (ที.วี.ม๊อก 250 แคปซูลแดง-เขียว)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150