ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
T.Man Lotion (ทีแมน โลชั่น)
Trinoman 0.02% (ไตรโนแมน 0.02%)
Trinoman 0.1% (ไตรโนแมน 0.1%)
Kadryl Lotion (คาดริ้ล โลชั่น)
Tenovate-N (ทีโนเวท-เอ็น)
Monirax Cream (โมนิแร็กซ์ ครีม)
Banbact Ointment (แบนแบค ออยเม้นท์)
Genta (T.MAN) Cream (เจนต้า ที.แมน ครีม)
Povidine (T.MAN) Solution โพวิดีน (ที.แมน) โซลูชั่น
Killa (คิลล่า)
Dexocorte (เดกโซคอร์ต)
Maniderm Cream (มานิเดอร์ม ครีม)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150