ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Pirox-Man 10 (ไพร๊อก-แมน 10 เม็ดขาวเลข 5)
Pirox-Man 10 (ไพร๊อก-แมน 10 เม็ดขาวตัว D)
Pirox-Man 10 (ไพร๊อก-แมน 10 เม็ดกลมสีส้ม)
Pirox-Man 10 (ไพร๊อก-แมน 10 เม็ดสีม่วงรูปรีตัว R)
Pirox-Man 10 (ไพร๊อก-แมน 10 เม็ดกลมสีเหลืองตัว C )
Pirox-Man 10 (ไพร๊อก-แมน 10 เม็ดสีเหลี่ยมสีเหลือง)
Indoman (อินโดแมน)
Zone-ma (โซนี-มา)
Indo-trustman (อินโด-ทรัสต์แมน แคปซูลสีเขียว)
Indo-trustman (อินโด-ทรัสต์แมน แคปซูลส้ม-งา)
Indo-trustman (อินโด-ทรัสต์แมน แคปซูลสีเทา-แดงใหญ่)
Indomethacin (อินโดเมทาซิน แคปซูลเทา-แดงเล็ก)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150