ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
มะรุมแคปซูล
Parichat Triphala Capsule (ยาแคปซูลตรีผลา ตราปาริฉัตร)
Aie Jing Tun (อี้จิงตัน)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150