ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
ครีมพญายอ ตราปาริฉัตร
ยาหม่องปาริฉัตรเศรษฐีสีชมพู

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150