ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Co-fatrim Suspension (ยาน้ำแขวนตะกอนโคฟาทริม)
Co-fatrim s/c (for children) (โคฟาทริม เอส/ซี)
Co-trimoxazole (โค-ไตรมอกซาโซล เม็ดกลมสีขาว)
Co-trimoxazole (โค-ไตรมอกซาโซล เม็ดรีสีขาว)
Tactrim forte (แท็คทริม ฟอร์ต)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150