ยาอมผสมมะแว้ง รสบ๊วย ตราไอยรา
ยาอมผสมมะแว้ง รสมะนาว ตราไอยรา
ยาอมผสมมะแว้ง รสส้ม ตราไอยรา

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150