ยาน้ำแก้ไอมะแว้ง ตราไอยรา (แดง 60 มล.)
ยาน้ำแก้ไอมะแว้ง ตราไอยรา (แดง 120 มล.)
ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม ตราไอยรา (เขียว)
ยาน้ำแก้ไอมะแว้ง ไลท์ ตราไอยรา (ขาว)
ยาแก้ไอมะแว้ง ตราปาริฉัตร
IYARA Junior Ma-Weang Cough Syrup (ยาน้ำแก้ไอมะแว้ง ตราไอยรา จูเนียร์)
Parichat Makhampom Cough Syrup (ยาแก้ไอมะขามป้อมตรา ปาริฉัตร)
IYARA Ma-weang Herbal Tea (ไอยรา ชาชงมะแว้ง)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150