ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
ยาน้ำแก้ไอมะแว้ง ตราไอยรา (แดง 60 มล.)
ยาน้ำแก้ไอมะแว้ง ตราไอยรา (แดง 120 มล.)
ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม ตราไอยรา (เขียว)
ยาน้ำแก้ไอมะแว้ง ไลท์ ตราไอยรา (ขาว)
ยาอมผสมมะแว้ง รสบ๊วย ตราไอยรา
ยาอมผสมมะแว้ง รสมะนาว ตราไอยรา
ยาอมผสมมะแว้ง รสส้ม ตราไอยรา
ยาแก้ไอมะแว้ง ตราปาริฉัตร
ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทะลายโจร ตราปาริฉัตร

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150