ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Minor (มินอร์)
Nox-pain Cream (น๊อก-เพน ครีม)
Volta Emulsion Gel (โวลต้า อีมัลชั่นเจล)
Roxycan gel (รอกซิเคน เจล)
Nox Spray (น๊อก สเปรย์)
Nox-Cool Gel (น๊อก-คูลเจล)
N SERIES Patch (เอ็น ซีรีย์ แพช)
SELEDERM SHAMPOO (เซลีเดอร์ม แชมพู)
UDEA 20% CREAM (ยูเดีย 20% ครีม)
UDEA 10% CREAM (ยูเดีย 10% ครีม)
NOX ROLL ON (น๊อก โรลออน)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150