ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Falete 250 (ฟาลีท 250 แคปซูลสีขาว)
Falete 500 (ฟาลีท 500 แคปซูลสีเทา-ครีมมุก)
Falete 500 (ฟาลีท 500 แคปซูลสีเขียว-เหลืองมุก)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150