ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Rintacin Dry Syrup (รินตาซิน ดรายไซรัป)
Rintacap (รินตาแคป)
Rintacin (รินตาซิน เม็ดกลมสีชมพู)
Manroxin-150 (แมนร็อกซิน-150)
Manazith Dry Syrup (มานาซิธ ดราย ไซรัป)
Manroxin-300 (แมนร็อกซิน-300)
Manazith Capsule (มานาซิธ แคปซูล)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150