ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Test Sure (เทสต์ ชัวร์)
1-2-3 Sure (1-2-3 ชัวร์)
T.MAN Test (ที.แมน.เทสต์ กล่องสีฟ้า)
T.MAN Test (ที.แมน.เทสต์ กล่องสีชมพู)
Pre-Sure (พรี-ชัวร์)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150