ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Diazepam 2 mg. (ไดอาซีแพม 2)
Diazepam 5 mg. (ไดอาซีแพม 5)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150