ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Xetin (ซีติน แคปซูลฟ้า-เหลือง)
Xetin (ซีติน แคปซูลเขียว-ครีม)
Amitryn (อมิทรีน)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150