ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Migana Tablet (ไมแกนน่า เม็ด)
Bozo Syrup (โบโซ่ ไซรัป)
Manzofen (แมนโซเฟ็น)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150