ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
C.V.S.-10 (ซี.วี.เอส.-10)
Meloc (เมลอค)
Dema (ดีม่า)
Minitic (มินิติค)
SM-1 (เอสเอ็ม-1)
SM-2 (เอสเอ็ม-2)
Delipid (ดีไลปิด)
Glucoles-500 (กลูโคเลส-500)
Locose (โลโคส)
Manpizide (แมนพิไซด์)
Diacose (ไดอาโคส)
Nervin-300 (เนอร์วิน-300)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150