ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Ampi-125 Dry Syrup (แอมพิ-125 ดราย ไซรัป)
Ampcoxin (แอมคอกซิน)
Ampi-250 (แอมพิ-250)
Ampi-500 (แอมพิ-500)
เปลี่ยนเป็น (ลินค้อก-125 ดราย ไซรัป)
Lincox-500 (ลินค้อก-500)
Dicloxman-250 (ไดคลอกแมน-250)
Dicloxman-500 (ไดคลอกแมน-500)
Ampi-500 (แอมพิ - 500 แดง-ขาว)
Manmox-125 Dry Syrup (แมนม๊อก-125 ส้ม)
Manmox-250 Dry Syrup (แมนม๊อก-250 ส้ม)
Manmox-125 Dry Syrup (แมนม๊อก-125 องุ่น)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150