ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Mycoral Cream (ไมโครัล ครีม)
Myco Shampoo (ไมโค แชมพู)
Myda Cream (ไมด้า ครีม)
Myda Powder (ไมด้า ชนิดผง)
Myda-B Cream (ไมด้า-บี ครีม)
Myda-Roma Cream (ไมด้า-โรม่า ครีม)
Myrazole-B Cream (ไมราโซล-บี ครีม)
Twina Cream (ทะวินน่า ครีม)
Myderm Quad
Dermaman Cream (เดอร์มาแมน ครีม)
T.M.bet Cream (ที.เอ็ม.เบ็ต ครีม)
T.V.lone Lotion (ที.วี.โลน โลชั่น)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150