ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Myopas (ไมโอปาส เม็ดรีลายจุดสีเขียว)
Myopas (ไมโอปาส เม็ดรีลายจุดสีแดง)
Myopas (ไมโอปาส เม็ดรีสีขาว)
Spamus (สปามัส)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150