ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Rheutril-250 (รูทริล-250 แคปซูลแดง-ขาว)
Rheutril-500 (รูทริล-500 แคปซูลฟ้า-ครีม)
Rheutril-1500 (รูทริล-1500 )

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150