ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Ibuman-plus (ไอบูแมน-พลัส เม็ดรีสีม่วง)
Ibuman-100 (ยาน้ำแขวนตะกอนไอบูแมน-100)
Ibuman-200 (ไอบูแมน-200 เม็ดสี่เหลี่ยมสีฟ้า)
Ibuman-200 (ไอบูแมน-200 เม็ดกลมสีชมพู)
Ibuman-400 (ไอบูแมน-400 เม็ดกลมสีชมพู)
Ibuman-400 (ไอบูแมน-400 เม็ดรีสีม่วง)
Ibuman-600 (ไอบูแมน-600 เม็ดรีสีขาว)
Ibuman-600 (ไอบูแมน-600 เม็ดรีสีชมพู)
Roxycan 10 (รอกซิเคน 10)
Roxycan T.M. 10 (รอกซิเคน ที.เอ็ม.10)
Roxycan Forte 20 (รอกซิเคน ฟอร์ต 20)
Roxycan -20 (รอกซิเคน-20)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150