ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Paracol Syrup (พาราโคล ไซรัป)
Paracol-dex Syrup (พาราโคล-เด๊กซ์ ไซรัป)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150