ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Asthmic Syrup (แอสมิ่ค ไซรัป)
Asthmic (แอสมิ่ค ชนิดเม็ด)
Naso (นาโซ)
Theolin (ธีโอลิน)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150