ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Dextromethorphan (เดกโธเมโธแฟน เม็ดม่วง)
Dextromethorphan (เดกโธเมโธแฟน เม็ดม่วงเคลือบ)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150