ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Mucolise (มิวโคไลส์ ผงยากลิ่นส้ม)
Mucolise (มิวโคไลส์ ผงยากลิ่นสับปะรด)
Carbocys (คาร์โบซีส)
Bromhex (บรอมเฮก)
Bro-am Liquid (โบร-แอม ชนิดน้ำ)
Bro-am (โบร-แอม ชนิดเม็ด)
ENumine NAC (อีนูมายน์ เอ็นเอชี)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150