ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Cyproheptadine HCl (ไซโปรแฮปทาดีน เม็ดดอกจิกชมพู)
Cyproheptadine HCl (ไซโปรเฮปทาดีน รูปไตชมพู)
Cyproheptadine HCl (ไซโปรแฮปทาดีน เม็ดกลมขาว TMP)
Cyproheptadine HCl (ไซโปรแฮปทาดีน เม็ดสี่เหลี่ยมชมพู)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150