ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Chlorpheniramine maleate (คลอเฟนิรามีน มาลิเอต)
Chlorphen (คลอเฟน)
Bromphen Syrup (บรอมเฟน ไซรัป)
Bromma (บรอมม่า)
Mantab (แมนแทบ)
Kalidin (คาลิดิน)
Hydrox-10 (ไฮดรอก-10 เม็ดกลมสีเขียว)
Hydrox-10 (ไฮดรอก-10 เม็ดกลมสีขาว)
Hydrox-25 (ไฮดรอก-25 เม็ดรีสีขาว)
Hydrox-25 (ไฮดรอก-25 เม็ดรีสีม่วง)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150