ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Chlorpheniramine maleate (คลอเฟนิรามีน มาลิเอต)
Chlorphen (คลอเฟน)
Bromphen Syrup (บรอมเฟน ไซรัป)
Bromma (บรอมม่า)
Cyproheptadine HCl (ไซโปรแฮปทาดีน เม็ดดอกจิกชมพู)
Anhydrous Cyproheptadine HCl 4 mg. (ไซโปรเฮปทาดีน รูปไตชมพู)
Cyproheptadine HCl (ไซโปรแฮปทาดีน เม็ดกลมขาว TMP)
Cyproheptadine HCl (ไซโปรแฮปทาดีน เม็ดสี่เหลี่ยมชมพู)
Mantab (แมนแทบ)
Kalidin (คาลิดิน)
T.M.Fen Syrup (ที.เอ็ม.เฟ็น ไซรัป)
T.M.Fen (ที.เอ็ม.เฟ็น ชนิดเม็ด)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150