ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Chlorpheniramine maleate (คลอเฟนิรามีน มาลิเอต)
Chlorphen (คลอเฟน)
Bromphen Syrup (บรอมเฟน ไซรัป)
Bromma (บรอมม่า)
Cyproheptadine HCL (เม็ดดอกจิกชมพู)
Cyproheptadine HCL (ไซโปรเฮปทาดีน รูปไตชมพู)
Cyproheptadine HCL (เม็ดกลมขาว TMP)
Cyproheptadine HCL (เม็ดสี่เหลี่ยมชมพู)
Mantab (แมนแทบ)
Kalidin (คาลิดิน)
T.M.Fen Syrup (ที.เอ็ม.เฟ็น ไซรัป)
T.M.Fen Syrup (ที.เอ็ม.เฟ็น ชนิดเม็ด)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150