ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Dexamethasone (เดกซ่าเมทาโซน เม็ดสี่เหลี่ยมสีเหลือง)
Predman (เพรดแมน)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150