ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Bisacodyl (บิสซาโคดิ้ล เม็ดเคลือบกลมสีชมพู)
Bisacodyl (บิสซาโคดิ้ล เม็ดเคลือบกลมสีเหลือง)
T.Man-lax (ที.แมน-แล็ก)
Losalac Syrup (โลซาแลค ไซรัป)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150