ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Gas-med (แกส-เมด)
Blow-x (โบลว์-เอ็กซ์)
Gas-Med Plus (แกส-เมด พลัส)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150