ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Gas-med (แกส-เมด)
Blow-x (โบลว์-เอ็กซ์)
G.I.-200 (จี.ไอ.-200)
Lakamed (ลากาเมท)
G.I.-400 (จี.ไอ.-400)
Ranid (รานิด)
FAD-20(แฟด-20)
FAD-40(แฟด-40)
Omeman (โอมีแมน)
Hyosman Liquid (ไฮออสแมน ชนิดน้ำ)
Hyosman(ไฮออสแมน ชนิดเม็ด)
Hyosman Plus (ไฮออสแมน พลัส)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150