ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Temonas (ทีโมแนส)
Nidazone (นิดาโซน)
T.M. dazole (ที.เอ็ม.ดาโซล)
IVER-6 TABLET (ไอเวอร์-6 ชนิดเม็ด)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150