ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Propoliz Mouth Spray (โพรโพลิซ เมาท์ สเปรย์)
Propoliz Mixs Lozenge (โพรโพลิซ มิกซ์ ชนิดเม็ดอม)
Propoliz Plus extherb (โพรโพลิซ พลัส เอ็กเฮิร์บ)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150