ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
HaRu Spot Hydrocolloid Band (ฮารุ สปอท ไฮโดรคอลลอยด์ แบนด์ แผ่นดูดซับสิว)
Acvit-A gel (แอควิท-เอ เจล)
Haru Acne Clear Lotion (ฮารุ แอคเน่ เคลียร์ โลชั่น)
Haru Acne-away cream (ฮารุ แอคเน่-อะเวย์ ครีม)
Haru Scar-away Gel (ฮารุ สการ์-อะเวย์ เจล)
Clindaman lotion (คลินดาแมน โลชั่น)
Clindaman gel (คลินดาแมน เจล)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150