ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
D-Lyte Orange (ดี-ไลท์ ส้ม)
D-Lyte Sala Cider (ดี-ไลท์ สละไซเดอร์)
D-Lyte Grape (ดี-ไลท์ องุ่น)
D-Lyte Lemon (ดี-ไลท์ มะนาว)
D-Lyte Pineapple (ดี-ไลท์ สับปะรด)
D-Lyte Complex Orange (ดี-ไลท์ คอมเพล็กซ์ ส้ม)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150