ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Crossa-400 (ครอสซ่า-400)
Ciproxin-T.M. (ซิโปรซิน-ที.เอ็ม.)
Ciproxin-500 (ซิโปรซิน-500)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150