ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
D-Lyte Grape (ดี-ไลท์ องุ่น)

Glucose 0.788 g., Sucrose 6.536 g.,

Sodium 4.0 meq., Chloride 3.10 meq.,

Potassium 0.40 meq.,

Bicarbonate  1.30  meq.

ขนาดบรรจุ    1x50x20  g.  (GD9FO)

ข้อบ่งใช้  เครื่องดื่มเกลือแร่

สำหรับผู็ที่เสียเหงื่อมาก เช่น นักกีฬา

ผู้ที่ออกกำลังกาย ผู้ทำงานหนักหรือ

เพิ่งฟื้นไข้

D-Lyte Orange (ดี-ไลท์ ส้ม)
D-Lyte Pineapple (ดี-ไลท์ สับปะรด)
D-Lyte Complex Orange (ดี-ไลท์ คอมเพล็กซ์ ส้ม)
D-Lyte Sala Cider (ดี-ไลท์ สละไซเดอร์)
ดูสินค้าทั้งหมด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150