ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Dicloxman-500 (ไดคลอกแมน-500)

Dicloxacillin (as sodium) 500 mg.

ขนาดบรรจุ             500's   (GD799BB)

                  1x50x10's    (GD799FN)

ข้อบ่งใช้    ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียรักษาโรคติดเชื้อ

ทางเดินหายใจ ผิวหนัง และเนื้อเยื่ออ่อนที่ไว

ต่อยานี้

 

Ampi-500 (แอมพิ - 500 แดง-ขาว)
Manmox-125 Dry Syrup (แมนม๊อก-125 วนิลากล้วยหอม)
T.V.MOX 500 (ที.วี.ม๊อก 500 แคปซูลฟ้า-เขียว)
Manmox-250 Dry Syrup (แมนม๊อก-250 วนิลากล้วยหอม)
ดูสินค้าทั้งหมด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150