ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
LD CREAM (แอลดี ครีม)

ใน 1 g. ประกอบด้วย :

Lidocaine 100 mg

ขนาดบรรจุ  500 g (GL306BI)

                1x3x30 g (GL306BK)

ข้อบ่งใช้  ยาชาเฉพาะที่สำหรับเลเซอร์,

ศัลยกรรมความงาม และหัตถการบริเวณผิวหนัง

 

 

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150