ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Rintacap (รินตาแคป)

Erythromycin (as estolate)  250 mg.

ขนาดบรรจุ   500's   (GR955BB)

ข้อบ่งใช้   ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียรักษาโรคติดเชื้อ

ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ

ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน

Manazith Dry Syrup (มานาซิธ ดราย ไซรัป)
Manroxin-300 (แมนร็อกซิน-300)
Rintacin Dry Syrup (รินตาซิน ดรายไซรัป)
Rintacin (รินตาซิน เม็ดกลมสีชมพู)
ดูสินค้าทั้งหมด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150