ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Clindaman-300 (คลินดาแมน-300)

Clindamycin   300  mg.

ขนาดบรรจุ   1x10x10 's   (GC22FD)

ข้อบ่งใช้  ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 

รักษาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ

ผิวหนัง การติดเชื้ออวัยวะสืบพันธุ์และ

การติดเชื้อที่ฟัน

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150