ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Myopas (ไมโอปาส เม็ดรีลายจุดสีเขียว)

Paracetamol               450  mg. 

Orphenadrine citrate   35  mg.

ขนาดบรรจุ         1000 's   (GM731BA)

                  1x100x10's  (GM731FG)

ข้อบ่งใช้   ยาคลายกล้ามเนื้อ

บรรเทาอาการปวดเนื่องจากการ

หดเกร็งข้อกล้ามเนื้อ

Spamus (สปามัส)
Myopas (ไมโอปาส เม็ดรีลายจุดสีแดง)
Myopas (ไมโอปาส เม็ดรีสีขาว)
ดูสินค้าทั้งหมด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150