ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Clindaman Lotion

ใน  100  ml.  ประกอบด้วย

Clindamycin Phosphate เทียบเท่ากับ

Clindamycin  1.00 g.

ขนาดบรรจุ  1x12x15  ml.

ข้อบ่งใช้  สำหรับรักษาสิวที่มีอาการอักเสบ

จากเชื้อแบคทีเรีย

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150